Anne Kirstine Bundgaard
Autoriseret psykolog
SPECIALIST I PSYKOTERAPI

VELKOMMEN

Jeg er klinisk psykolog og autoriseret af Psykolognævnet.
Jeg er specialist i psykoterapi.

Jeg har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, det vil sige, at du kan få tilskud til samtalerne, hvis du har en henvisning fra din egen læge.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og følger Psykolognævnets retningslinjer, Psykologloven og Etiske Principper for Nordiske Psykologer.
Jeg er desuden tilknyttet Falck Healthcare.

Jeg arbejder med psykologisk behandling af et bredt spektrum af psykiske vanskeligheder. Jeg tilbyder individuelle psykoterapeutiske forløb af kortere eller længere varighed. I behandlingen tager jeg udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker, personlige oplevelser og livserfaringer.

Jeg har efteruddannelse i psykodynamisk psykoterapi, som har fokus på relationernes betydning, samt på fortid, nutid og fremtid. Der arbejdes med bevidste og ubevidste reaktioner og mønstre.
Image