Priser og vilkår

Individuel samtale: (45 minutter) 1.100 kr.

Parsamtale: (60 minutter) 1500 kr.

Supervision: pris efter aftale.Samtaler med lægehenvisning

Første samtale 453,22 (oktober 2023 takst)

Efterfølgende samtaler 377,92 (oktober 2023 takst)

 

Lægehenvisning til psykologhjælp:

Her er de henvisningsårsager, som din egen læge kan lave en henvisning til psykolog på:

 

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD fra 18 år.

 

Tilskud fra 'danmark'

Er du medlem af sygesikringen 'danmark' har du mulighed for at få op til 300 kr. i tilskud pr. samtale uden lægehenvisning og 200 kr. i tilskud pr. samtale med lægehenvisning.


Sundhedsforsikring

Mange sundhedsforsikringer indeholder muligheder for psykologbehandling. Nogle sundhedsforsikringer kræver, at psykologen er autoriseret eller har ydernummer. Begge kriterier er opfyldt hos mig.

 

Afbud

Ændring eller aflysning af en tid bedes foretaget i så god tid som muligt via telefon eller e-mail, dog senest klokken 16 dagen før, ellers beregnes et udeblivelseshonorar.

 

Betaling

Betaling kan ske via MobilePay nummer: 96178, eller via bankoverførsel.


Beskyttelse af personfølsomme data

Oplysninger om en persons psykiske tilstand er ifølge GDPR personfølsomme oplysninger. Som psykolog er jeg underlagt særlovgivning om pligt til at føre journal, som føres, opbevares og destrueres jvf GDPR’s retningslinjer.

 

Privatlivspolitik

På baggrund af EU’s dataforordning har du krav på at kende til, hvordan dine persondata bliver opbevareret og håndteret. Du kan læse min privatlivspolitik her.

 

Utilsigtede hændelser og klagemuligheder

Hvis du eller dine pårørende i forbindelse med dit behandlingsforløb oplever utilsigtet hændelse, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. Information om utilsigtede hændelser, klager og erstatning findes i Styrelsens pjece .

 

Du kan læse mere om klagemuligheder på Dansk Psykologforenings hjemmeside